Sterner AS
Søk
Close this search box.

Suksess med biogass fra fiskeslam som eneste råstoff

Produksjon av biogass fra fiskeslam som eneste råstoff har vært en utfordring mange aktører har prøvd å løse. Hvordan skape biogass av et substrat som inneholder såpass mye nitrogen – uten innblanding av andre råstoffer og på en slik måte at ammoniakk ikke hemmer produksjonen?

Sterner sitter på svaret og kan i år feire 10 års jubileum for utvikling av prosessen som skaper biogass av hundre prosent fiskeslam.

10 års erfaring

Vi skrur tiden tilbake 10 år. Året er 2012 og Dr. Arne Hjalmar Knap har fulgt med på den stadig økende kritikken mot oppdrettsnæringen i lang tid. Det forurenses mye fra settefiskanleggene, og utslippet fra anleggene er i stor grad hovedårsaken til kritikken.

«Vi satt søkelyset på ressurser på avveie tidlig, og det som ble banebrytende for oss var å se på slammet som nettopp en ressurs, fremfor en belastning,» forteller Knap. «Det store spørsmålet på den tiden var hvordan vi kunne utvikle en teknologi som virkelig utnytter potensialet som ligger i slammet, slik at vi kan bidra til en langt mer bærekraftig industri».

Utvikling av to bærekraftige prosesser

Sterner, med Dr. Arne Hjalmar Knap i spissen, begynte utviklingen av de to prosessene for behandling av fiskeslam som i dag er ledende i sitt felt – MAT- og ABR-prosessen.

MAT står for Mekanisk Avvanning og Tørking, og er en prosess som tørker slammet ved en temperatur som sørger for at viktige næringsstoffer blir ivaretatt. På denne måten blir det tørkede produktet verdifullt for andre næringer – og spesielt for det norske landbruket, som gjødsel.

Selv om suksessen med MAT-anlegg for tørking av slammet var et langt skritt i retning mot en mer bærekraftig næring, ville ikke den engasjerte forskeren la seg hvile ved dette, han kunne nemlig se et langt mer uutnyttet potensial i fiskeslammet.

– Vi satt søkelyset på ressurser på avveie tidlig, og det som ble banebrytende for oss var å se på slammet som nettopp en ressurs, fremfor en belastning, forteller Knap. Det store spørsmålet på den tiden var hvordan vi kunne utvikle en teknologi som virkelig utnytter potensialet som ligger i slammet, slik at vi kan bidra til en langt mer bærekraftig industri.

Fra idé til realitet

Det hele begynte i 2012 med et samarbeid med USN Porsgrunn, og i 2015 gikk startskuddet for et FoU-prosjekt i samarbeid med Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg. Prosjektet viste at samarbeidet mellom USN og Sterner hadde båret frukter, og det første pilotanlegget på Smøla var svært vellykket.

Produksjon av biogass fra 100% fiskeslam var et faktum, og prosessen var klar for å tas ut til markedet.

Fra pilot til fullskala biogassanlegg

I 2017 inngikk Sterner et samarbeid med Cermaq Norway AS. Et fullskala anlegg skulle bygges med utgangspunkt i pilotanlegget på Smøla ved Cermaq sitt nye settefiskanlegg på Forsan i Steigen.

«Igjen var det hundre prosent fiskeslam som skulle behandles, uten innblanding av utenforliggende avfallsstoffer som for eksempel husdyrgjødsel» forteller Knap.  «I tett samarbeid med The University of Maryland i Baltimore, ble teknologien ytterligere forsterket ved rendyrking av mikroorganismer fra anlegget på Smøla, på denne måten beholdt vi de mikroorganismene som var mest motstandsdyktige mot ammoniakk og dermed egnet seg best til å produsere biogass fra fiskeslam.»

Fire års kontinuerlig produksjon av biogass

Anlegget på Forsan sto ferdig med full biogassproduksjon sommeren 2018, og har nå over 4 års kontinuerlig drift bak seg.

«Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt fotavtrykk. Å ta vare på slam og biorester fra produksjonen vår, og å bruke det som en ressurs for å produsere biogass er god sirkulærøkonomi. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Sterner på biogassanlegget vårt i Forsan, og vi er stolte av å ha vært med på banebrytende forskning som åpner muligheten for en hel bransje til å bli mer energieffektiv og utslippsvennlig,» sier Kristian Kråkmo Bygdås hos Cermaq Forsan.

Lønnsomt for anlegg som produserer mer enn 5000 tonn

Når oppdrettsanlegget produserer 5000 tonn og oppover, lønner det seg å investere i et Biogassanlegg.

«Ved en produksjon på 5000 tonn, vil biogassanlegget være selvforsynt med energi, noe som gjør at driftskostnader for behandling av slam fra anlegget er svært lave. I tillegg er det et overskudd av både elektrisk og termisk energi som kan bidra til å drifte selve oppdrettsanlegget» sier Knap

Flere prosjekter på gang

I tillegg til å være nært forestående igangkjøring av nytt Biogassanlegg på Nekton Settefisk, har Sterner opp til flere anlegg i prosjekteringsfase.

«Dette er ikke bare fremtiden, men nåtiden. Teknologien er her, og den er lønnsom for mer enn bare lommeboka» sier Dr. Arne Hjalmar Knap. «Spesielt med de strømprisene vi har sett i høst ser vi at det å investere i et biogassanlegg kan spare anleggene for kostnader i tillegg til å gjøre de langt mer miljøvennlige. Det er vinn/vinn både for miljøet og lommeboka, og bedre enn det får du det ikke!»   

Anlegget på Smøla

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Ida Grønli
Ida Kristoffersen
Markedsføring- og kommunikasjonsansvarlig

Faktaboks:

Kort om Sterner

  • Norsk konsern som har spesialisert seg på teknologi for vannrensing og vannbehandling.
  • Konsernet har ledende posisjon i Norge innen RAS-anlegg og brønnbåtteknologi, samt innen rensing av drikke- og avløpsvann.
  • Morselskapet Sterner Group AS eier selskapene Sterner AS, Sterner Seafood AS, Sterner Solutions AS og Sterner Egypt AS. Samlet omsetning i 2020 var 156 millioner kroner
  • Sterner ble etablert i 1990, og i 1993 kom Bjarne Pettersen inn som medeier og eneste ansatte. I dag har Sterner-konsernet over 80 ansatte og har virksomhet på Ski, i Grenland, i Bergen og på Leknes i Nordland.

AKTUELT