Akvakultur – Produkter

Oksygenering – lufting – gjenbruk
Oxytech oksygeninnbladere er den mest effektive på markedet.  Leveres i dag i 5 standardstørrelser og er laget i PE for bruk både på ferskvann og sjøvann. Egenproduksjon av oksygen med Airsep oksygengeneratorer gjør at anleggene kan produsere sitt eget oksygen for under halve prisen av hva flytende oksygen koster.  Både kolonneluftere og vakuumluftere er viktige produkter til settefisk og yngelproduksjon, spesielt ved oppvarming av inntaksvannet. Sterner sine egenutviklede CO2-luftere har hjulpet mange settefiskanlegg til å kunne øke produksjonen uten økt vannforbruk. Mange har doblet produksjonen sin uten at det har gått ut over fiskevelferden.

Siling – filtrering
Sterner har levert flere 100 trommelsiler og skivefilter for trykkløs filtrering siden midten av 1990-tallet. Trykkløs filtrering er den beste metoden for å fjerne små og bløte partikler fra vannfasen. Vi leverer også trykksiler i flere varianter der Krone KAF Bernoulli siler er de mest anvendelige. Sterner skreddersyr en filtreringsløsning for å dekke den enkelte kundes behov.

Desinfeksjon
God desinfeksjon av innløpsvann er viktig for å hindre sykdommer å komme inn i anlegget. Vi leverer løsninger basert på ozon og/eller UV, alt avhengig av type vann og hva det skal benyttes til. Kombinasjonen av god filtrering og riktig dimensjonert desinfeksjonsanlegg gir en sikker løsning mot micro organismer.

Overvåking og prosesskontroll
Vi tilbyr moderne løsninger for styring og kommunikasjon. Det gir total kontroll med alle faktorer og hands-on styring av teknisk utstyr. Vi har dessuten et bredt spekter av håndmålere som er enkle i bruk og er viktige for den daglige kontrollen i anlegget.