Sterner AS leverer komponenter og komplette vannbehandlingsanlegg til drikkevannsanlegg i hele Norge. Vi har over 30 års erfaring med teknologi for rent vann, og har utviklet en egen prosess, AquaZone som sørger for fargefjerning og desinfisering av vannet helt uten tilsetning av kjemikalier. Prosessen er robust og driftssikker, den har lang levetid og består av to uavhengige hygieniske barrierer, ozon og UV.  I tillegg har prosessen svært lav slamproduksjon, som kan slippes rett ut i naturen.

UV er en anerkjent og meget anvendt metode for desinfeksjon. Den vanligste applikasjonen i dag er drikkevann og prosessvann. Metoden UV-desinfeksjon har imidlertid andre anvendelsesområder også - ikke minst innen desinfeksjon av avløpsvann.

Ozon er et av de sterkeste oksidasjonsmidler vi kjenner. Ozon dannes fra o2 (oksygen) ved elektriske utladninger (i naturen ved lyn-nedslag. Ozon kan brukes som blekemiddel (fargefjerning) og er et godkjent desinfeksjonsmiddel innen flere prosesser, deriblant behandling av drikkevann.

AquaZone prosessen leverer trygt vann, som er godt å drikke.

Les mer om våre produkter innen behandling av drikkevann her.