OxyGuard Pacific

OxyGuard Pacific er et komplett system for prosesskontroll innen akvakultur. Systemet har både flere kanaler og kan håndterer flere ulike parametre, og er bygget opp av moduler. Ved større anlegg deles installasjonen gjerne opp i flere enheter, slik at de som er til stede i de ulike avdelingene(f.eks. klekkeri) kan få beskjed dersom noe bør kontrolleres med en gang.

Oxyguard Pacific måler, overvåker, kontrollerer og logger viktige målinger og data i et oppdrettsanlegg. Med den nye web-baserte interfase løsninger er systemet enkelt å få tilgang til. Driftspersonell ved oppdrettsanlegg kan logge seg på med smarttelefon, nettbrett eller PC hvorsomhelst bare det er med tilgang på internett.
Oxyguard Pacific er en del av Commander serien av løsninger. Oxyguard Pacific kan brukes både som separat enhet alene, eller som en del av et større Commander Pacific system.

  • Inntil 20 sonder : kablet, trådløst
  • Kombinasjoner av releer og digital input/signaler (inntil 30 av hver)
  • P-NET, TCP/Modbus, TCP/IP, USB
  • Innebygget datalogger
  • Berøringspanel

OxyGuard Convoy

Convoy er et system i OxyGuard Commander familien bygget for å kontrollere, overvåke og logge miljødata som oksygen og temperatur i tanker i farkoster og kjøretøyer som transporterer levende fisk.

Systemet har en rekke funksjoner som gjør den svært velegnet til å beskytte og ivareta de store verdiene som levende fisk representerer:

* Proporsjonal kontroll med oksygendosering til hver tank.
* Temperatur kontroll i hver tank.
* Full data logging til faste intervaller.
* Utskrifter av maksimum, minimum og gjennomsnittsverdier.
* Automatisk alarm – både i førerhus og eksternt om ønskelig.
* Kompakte og brukervennlige kontrollpaneler med visning.

Kontrollen kan gjøres individuelt for hver tank. System er bygget opp i moduler som kan legges til dersom det er ønskelig.

OxyGuard Commander

OxyGuard Commander er et kontrollsystem for overvåking, måling, kontroll og logging av vannkvalitet og andre relevante data med nærmest ubegrensede muligheter.

Commander kombinerer det nyeste av muligheter for å snakke med ulike enheter via både inn- og utgående signaler. Systemet har en velprøvet og gjennomtenkt programvare som gjør at både små og store anlegg kan få en økonomisk og effektiv løsning som kan tilpasses behovet. De ulike signalene inn og ut samt fleksibiliteten i programvaren gjør at Commander kan brukes til nær sagt alle typer målinger og kontrollfunksjoner som er aktuelle i et moderne akvakulturanlegg.

Via en PC, som står for hovedforbindelsen til Commander programmet, er det mulig å koble seg til ulike typer feltbus-linjer eller andre datasystemer. Dataforbindelser kan opprettes gjennom vanlige systemer for kontorer eller via internettet.

Commander Systemet kan dermed være en del av det totale datasystemet som et oppdrettsanlegg eller et moderselskap benytter seg av. Dette gjør det mulig å drive effektiv produksjon i forhold til markedstrender og annen informasjon som kan gi strategiske fordeler.

OxyGuard hånholdte måleinstrumenter

Vi leverer et bredt spekter av håndholdte måleinstrumenter. Se utvalget i nettbutikken vår her.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best til ditt behov.