Ozonering av spedevann

Sterner har utviklet AquaZone prosessen til behandling av spedevann til RAS. Prosessen gir fargebehandling og desinfisering uten tilsetninger av kjemikalier som kan forringe vannkvalitet.

Du kan lese mer om AquaZone her

Ozonering av vann i RAS-anlegg

Sterner er enestående i ozondosering til RAS anlegg.

Dosering av ozon har flere effekter:

  • Ozon klarer å holde kontroll over uønsket bakterievekst i den tekniske delen av RAS-anlegget
  • Ozon bryter ned proteiner og fettstoffer i mindre molekyler som gjør disse mer tilgjengelig for biologisk nedbrytning gjennom MBBR.
  • Ozon konsoliderer finere partikler i RAS som gir betydelig redusert solids-mengder i vannfasen og gir fisken betydelig forbedret vannkvalitet å vokse i.

Ved å bruke Ozon i RAS-anlegget ditt vil du oppnå bedre vannkvalitet, bedre effekt av MBBR og bedre fjerning av fine partikler.

Ozonnivå overvåkes ved kontinuerlig måling av ORP (oxidation reduction potential). Ved å holde ORP på +250mV sørger Sterner for optimale betingelser for både effekten av ozonering og fiskevekst.

Ozonering av drikkevann

Sterner har utviklet prosesser for ozonering/biofiltrering av drikkevann. Vår unike AquaZone prosess kan du lese mer om her.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best til ditt behov.