Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner Gjennomstrømningsanlegg

Gjennomstrømningsanlegg med vannkvalitet og fiskevelferd i fokus

Om du har tilstrekkelig råvannskilde tilgjengelig kan det være at et gjennomstrømningsanlegg er riktig valg for deg. Det er gjennomstrømningsteknologien som historisk har vært den mest vanlige teknologien innen settefiskproduksjon. Hovedforskjellen til RAS er at hele vannmengden byttes ut kontinuerlig i et gjennomstrømningsanlegg.

Et gjennomstrømningsanlegg krever ofte lavere investering og kan være enklere å drifte ettersom man har færre komponenter å forholde seg til.

Vannkvaliteten i anlegget er essensiell for å oppnå god fiskevelferd og tilfredsstillende tilvekst i anlegget. I Sterner jobber vi etter tre hovedprinsipper

Disse prinsippene nås ved optimalisering av design, samt riktige valg av automatikk, mekaniske og hydrauliske løsninger.

I Sterner jobber vi for et proaktivt design, vi forhindrer at problemene oppstår i stedet for å forsøke å bøte på de lenger ut i prosessen. Dette gjør vi ved hjelp av grundige analyser og omfattende prosjekteringsfaser.

VÅRE REFERANSER

Oppdrett med fokus på klima, miljø og fremtiden

Vi jobber kontinuerlig for å levere anlegg som er bærekraftige og en del av sirkulærøkonomien. I tillegg til å være svært energibesparende, tar vi vare på slammet fra anlegget i en unik tørkeprosess. Prosessen sørger for at slammet blir forvaltet på en måte som ivaretar viktige næringsstoffer, og det tørkede restproduktet blir brukt som gjødsel i det norske landbruket.

I tillegg leverer vi en enestående teknologi for utvikling av biogass fra rent fiskeslam, hvor prosessen er selvdreven på energi og energien som er til overs går tilbake til anlegget.

Les mer:

Alle anlegg har ulike utgangspunkt, derfor skreddersyr vi løsninger for å dekke dine behov

Vi legger mye vekt på prosjekteringsfasen før vi leverer løsninger til våre kunder. Vi mener det er viktig å sørge for at vi avdekker alle potensielle problemer før de oppstår, fremfor å bøte på de lenger ut i prosessen. Derfor gjennomfører vi alltid en omfattende og grundig design- og prosjekteringsfase. Det er viktig for oss at du som kunde er trygg på at det du får er av ekte Sterner-kvalitet.

Vårt team består av mennesker med bred kompetanse innen akvakultur og prosessindustri, og vi samarbeider ofte på tvers av markeder for å sørge for at kundene våre til enhver tid får anlegg som er driftssikre og yter godt.