Sterner AS
Søk
Close this search box.

Slambehandling

Slammet fra oppdrettsanlegget er en viktig ressurs for sirkulærøkonomien

Slam fra oppdrettsanlegg er en utfordring for mange, for oss er det en viktig ressurs.

Ved å benytte vår teknologi for behandling av slammet, utgjør det en verdifull ressurs som benyttes i det norske landbruket. Dette er viktig for oss, og vi har etablert et tett samarbeid med Grønn Gjødsel, som avhenter slam fra våre anlegg til videre forvaltning i gjødselproduksjon.

Teknologi for biogassproduksjon fra rent fiskeslam er vi alene i verden om å ha utarbeidet.

Vårt mål er at alle oppdrettsanlegg tar vare på disse viktige ressursene, slik at oppdrettsnæringen kan utvikle seg til å bli en av verdens mest bærekraftige næringer.

Start video

VÅRE REFERANSER

MAT prosessen

Unik tørkeprosess som tar vare på viktige næringsstoffer

Mekanisk Avvanning og Tørking (MAT-prosessen) er utviklet spesielt for å håndtere slamfraksjonen fra filtrering av avløpsvann i akvakulturnæringen.
Sterners MAT prosess gir et lagringsstabilt slam med en TS på over 90%. Prosessen har svært lave energikostnader og begrenset behov for vedlikehold og ettersyn.

Størrelsen på prosessen tilpasses ut fra kundens behov, og lar seg enkelt utvide ved økt produksjon av fisk på oppdrettsanlegget.

Prosessen fungerer like godt på slam fra gjennomstrømningsanlegg som fra RAS, og vi dokumenterer at utslippskravene overholdes.

Den unike tørkemetoden gjør at det tørkede produktet beholder viktige næringsstoffer som kan forvaltes videre til gjødsel i landbruket.

ABR prosessen

Biogassproduksjon av fiskeslam

Vår ABR-prosess er en anaerob biologisk prosess som produserer biogass og samtidig fjerner suspendert stoff i avløpsvann fra akvakultur. På denne måten kan man kombinere avløpsrensing og energiproduksjon. Dette er særlig aktuelt for anlegg med større slamproduksjon der den økte slammengden gjør det interessant å utnytte ressursene lokalt. 

Det unike med prosessen er at den skaper biogass fra fiskeslam med høyt nitrogeninnhold. Den er i tillegg svært kompakt til en anaerob biologisk prosess å være, da metanproduserende bakterier vanligvis arbeider langsomt. 

Energien som dannes benyttes til å drive ABR-prosessen. Overskuddsenergien går tilbake til oppdrettsanlegget. 

Slamresten etter biogassproduksjonen avvannes med Sterners MAT-prosess, hvor det tørkede produktet går tilbake til det norske landbruket som tilsetning til gjødsel.