Sterner AS

Referanser Drikkevannsanlegg

Vatne VBA

AquaZone

Kunde: Ålesund kommune
Årstall: 2021

Nytt prosesstrinn for fargefjerning og bedret hygienisk
sikkerhet på Vatne Vannbehandlingsanlegg
Belastning/Kapasitet: Qdim= 90 m³/h
Antall linjer: 2 linjer med kontakttank og biofilter
Prosessgass: Ozon fra oksygen (produsert på anlegget)

Hole VV

Aquazone

Kunde: Hole kommune
Årstall: 2012

Totalentreprise på prosessutstyr
Bønsnes vannbehandlingsanlegg
Belastning/kapasitet: 216 m3/h
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Råvannskilde: Tyrifjorden

Modum VBA

vannbehandlingsanlegg

Kunde: Modum Kommune
Årstall: 2020-2021

UV anlegg for desinfisering av drikkevann
Belastning/kapasitet: 3 x 180 m³/h@T10=75%
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: Asplan Viak

Botnastranda VBA

Karbonatiseringsanlegg

Kunde: Kinn kommune
Årstall: 2011-2012

Belastning/kapasitet: 560 m3/h
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Kattås VBA

vannbehandlingsanlegg

Kunde: Asker og Bærum
Årstall 2008-2009

Kattås vannbehandlingsanlegg
Belastning/kapasitet: 5400 m3/h
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO