Sterner AS
Søk
Close this search box.

Referanser Drikkevannsanlegg

Fagerjord VBA, Narvik

AquaZone

Kunde: Fagerjord VBA, Narvik Vann KF
Årstall: 2023

Utvidelse av dagens bygningsmasse med ny vannbehandling og høydebasseng.
AquaZone prosess, med grovfilter, ozon tilsats, kontakttank, biofilter, UV-anlegg for desinfisering av drikkevann samt høydebasseng
Belastning/kapasitet: 10,8 m³/h@T10=88%
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI

Vatne VBA

Aquazone

Kunde: Ålesund kommune
Årstall: 2021

Nytt prosesstrinn for fargefjerning og bedret hygienisk
sikkerhet på Vatne Vannbehandlingsanlegg
Belastning/Kapasitet: Qdim= 90 m³/h
Antall linjer: 2 linjer med kontakttank og biofilter
Prosessgass: Ozon fra oksygen (produsert på anlegget)

Modum VBA

vannbehandlingsanlegg

Kunde: Modum Kommune
Årstall: 2020-2021

UV anlegg for desinfisering av drikkevann
Belastning/kapasitet: 3 x 180 m³/h@T10=75%
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: Asplan Viak

Hole VV

Aquazone

Kunde: Hole kommune
Årstall: 2012

Totalentreprise på prosessutstyr
Bønsnes vannbehandlingsanlegg
Belastning/kapasitet: 216 m3/h
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Råvannskilde: Tyrifjorden

Botnastranda VBA

Karbonatiseringsanlegg

Kunde: Kinn kommune
Årstall: 2011-2012

Belastning/kapasitet: 560 m3/h
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Kattås VBA

vannbehandlingsanlegg

Kunde: Asker og Bærum
Årstall 2008-2009

Kattås vannbehandlingsanlegg
Belastning/kapasitet: 5400 m3/h
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO