Sterner AS

Utvidelse av Vatne vannverk

Vatne vannverk utendørs

Sterner AS er innstilt av Ålesund kommune for utvidelse av Vatne vannverk.

Ålesund Kommune går inn for å utvide Vatne Vannverk med ozonbehandling når det skal opprettes en ekstra hygienisk barriere. Man har stabil vannkvalitet i råvannet og det er gode erfaringer med ozon fra tidligere.

Sterners AquaZone-prosess med ozontilsetning, biofilter og UV desinfisering ble valgt som ny drikkevannsbehandling for befolkningen i gamle Haram kommune (nå en del av Ålesund).

Forsyner ca. 3000 innbyggere
Vatne Vannverk leverer drikkevann til ca. 3000 personer i området Vatne og Tennfjord. Vannverket ligger 40 km øst for Ålesund, og forsyner Vatne/Tennfjord samt Hellestranda. I tillegg kan vannverket levere vann til abonnenter tilknyttet Grystastranda vannverk i en gjensidig reserve.

Legger til en hygienisk barriere
Dagens anlegg ved Vatne Vannverk er basert på desinfeksjon med UV-aggregat, at man så langt kun har dette skyldes at man har en god vannkvalitet og at vannkilden tidligere var å regne som en hygienisk barriere. Etter ny forskrift og etter å ha gjennomført en ROS-analyse har man sett at det er behov for å bygge en barriere i tillegg.

– Vannkilden til Vatne er Ulvestadvatnet, som opp gjennom årene har hatt en gradvis økning i fargetall. Nå har dette imidlertid flata litt ut, forteller avdelingsleder for vann i Indre og Nordre, Camilla Waagbø Nilsen, til VA-Nytt.

AquaZone prosessen
Sterners AquaZone-prosess består av en grundig vannrensing og to desinfeksjonstrinn. Resultatet er et rent, velsmakende vann som er trygt å drikke. Prosessen er kjemikaliefri og gir lavt utslipp av klimagasser.

Først desinfiseres vannet med ozon, som i tillegg til å desinfisere også deler opp det organiske innholdet. I neste trinn renses vannet i et biologisk filter, som også fanger opp forbindelser som kan gi dårlig smak. Til slutt, før vannet sendes ut på ledningsnettet, desinfiseres det med UV-lys.

AquaZone prosess skisse

Gode erfaringer
Man har hatt gode erfaringer med ozon og biofiltrering ved Brattvåg Vannverk, som er noe større enn Vatne, og som snart har vært i drift i 10 år.

– Vi vurderte andre prosesser, men ønsket oss en prosess som også inkluderer fargefjerning. Dette for å ta høyde for eventuelt økning i fargetall i framtida. Ved å velge samme prosess som i Brattvåg vannverk kan vi også dra nytte av deres erfaringar i drifta, forteller Waagbø Nilsen til VA-Nytt.

Sterner AS er veldig stolte over å ha vunnet denne kontrakten i skarp konkurranse, og ser frem til å gjøre en god jobb på dette.

AKTUELT