Sterner AS
Søk
Close this search box.

Utvidelse av Vatne vannverk

Vatne vannverk utendørs

Sterner AS er innstilt av Ålesund kommune for utvidelse av Vatne vannverk.

Ålesund Kommune går inn for å utvide Vatne Vannverk med ozonbehandling når det skal opprettes en ekstra hygienisk barriere. Man har stabil vannkvalitet i råvannet og det er gode erfaringer med ozon fra tidligere.

Sterners AquaZone-prosess med ozontilsetning, biofilter og UV desinfisering ble valgt som ny drikkevannsbehandling for befolkningen i gamle Haram kommune (nå en del av Ålesund).

Forsyner ca. 3000 innbyggere
Vatne Vannverk leverer drikkevann til ca. 3000 personer i området Vatne og Tennfjord. Vannverket ligger 40 km øst for Ålesund, og forsyner Vatne/Tennfjord samt Hellestranda. I tillegg kan vannverket levere vann til abonnenter tilknyttet Grystastranda vannverk i en gjensidig reserve.

Legger til en hygienisk barriere
Dagens anlegg ved Vatne Vannverk er basert på desinfeksjon med UV-aggregat, at man så langt kun har dette skyldes at man har en god vannkvalitet og at vannkilden tidligere var å regne som en hygienisk barriere. Etter ny forskrift og etter å ha gjennomført en ROS-analyse har man sett at det er behov for å bygge en barriere i tillegg.

– Vannkilden til Vatne er Ulvestadvatnet, som opp gjennom årene har hatt en gradvis økning i fargetall. Nå har dette imidlertid flata litt ut, forteller avdelingsleder for vann i Indre og Nordre, Camilla Waagbø Nilsen, til VA-Nytt.

AquaZone prosessen
Sterners AquaZone-prosess består av en grundig vannrensing og to desinfeksjonstrinn. Resultatet er et rent, velsmakende vann som er trygt å drikke. Prosessen er kjemikaliefri og gir lavt utslipp av klimagasser.

Først desinfiseres vannet med ozon, som i tillegg til å desinfisere også deler opp det organiske innholdet. I neste trinn renses vannet i et biologisk filter, som også fanger opp forbindelser som kan gi dårlig smak. Til slutt, før vannet sendes ut på ledningsnettet, desinfiseres det med UV-lys.

AquaZone prosess skisse

Gode erfaringer
Man har hatt gode erfaringer med ozon og biofiltrering ved Brattvåg Vannverk, som er noe større enn Vatne, og som snart har vært i drift i 10 år.

– Vi vurderte andre prosesser, men ønsket oss en prosess som også inkluderer fargefjerning. Dette for å ta høyde for eventuelt økning i fargetall i framtida. Ved å velge samme prosess som i Brattvåg vannverk kan vi også dra nytte av deres erfaringar i drifta, forteller Waagbø Nilsen til VA-Nytt.

Sterner AS er veldig stolte over å ha vunnet denne kontrakten i skarp konkurranse, og ser frem til å gjøre en god jobb på dette.

AKTUELT