Sterner AS
Søk
Close this search box.

Norges Forskningsråd godkjenner Sterners forskningsprosjekt

Sterner AS har av Norges forskningsråd fått godkjent søknaden for prosjektet «Økt vannkvalitet og hygiene i RAS-anlegg for produksjon av matfisk». Prosjektet er på 23,5 millioner kroner og går frem til 2024. Sterners Vannkvalitetsansvarlig Dr. Anthony Dinning står i spissen for søknaden.

Prosjektets hovedmål er å utvikle vannbehandlingsmetodikk som vil muliggjøre produksjon av laks i RAS-anlegg opp til slaktestørrelse. Dr. Dinning forteller at matfiskproduksjon på land har vært i fokus de siste 10 årene som en sikker proteinkilde med tilnærmet sirkulær økonomi i internasjonal akvakultur.

Produksjon av slakteklar fisk på land har uten tvil vært i vinden en stund nå, men dessverre gjenstår det fremdeles en vei å gå før noen av anleggene vi ser i markedet oppnår komplett suksess når det kommer til å nå sine produksjonsplaner. I Sterner har vi en unik RAS-teknologi som til nå har vært i bruk til smolt- og storsmoltproduksjon i omkring 0,3 til 1 kg størrelse. Vi ser at vi har meget gunstige FCR (Feed Cost Ratio) innen lakseproduksjon (0,77 til 0,8) og vår designprosess gir ekstremt bra gevinst for investering, forteller Dinning.

Denne teknologien vil Sterner nå forske videre på, med målet for øye å utvikle vannbehandlingsmetodikken slik at den blir optimal for landbaserte anlegg som skal produsere slakteklar fisk.

Gjennom vår nåværende teknologiske utvikling, ser vi at våre gode resultater i smoltproduksjon er på grunn av vannkvaliteten som vi klarer å levere til fisken. Vi har aldri opplevd fatale uhell på våre anlegg, forklarer Dinning.

Per i dag overføres Sterners beste designfasiter direkte til anlegg for matfiskproduksjon. Et stort fokus i Sterner er utvikling for å sørge for at fisken har mest optimale vekstvilkår til enhver tid. Derfor går selskapet nå i gang med dette forskningsprosjektet hvor de skal hente kunnskap fra eksisterende og dokumentert teknologi som videreutvikles og tas inn i produksjon av matfisk på land.

Prosjektet viser til Sterners bevisste satsing på FoU i akvakultur.

Områdene i fokus inkluderer:

·         Skånsom transport av partikkelladet vannstrømmer

·         Mekanisk og hydraulisk fjerning av partikler

·         Ozondosering og innløsing og transport av innløste gass i vannstrømmer

·         Purging gjennom RAS

·         Denitrifikasjon for redusert utslipp

·         Overvåking og automasjon

Vannkvalitetsansvarlig Dr. Anthony Dinning

AKTUELT