Hole kommune

Totalentreprise på prosessutstyr Bønsnes vannbehandlingsanlegg
Byggeår: 2012
Belastning/kapasitet: 216 m3/h
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Råvannskilde: Tyrifjorden

Modum Kommune, Modum VBA

Modum vannbehandlingsanlegg

UV anlegg for desinfisering av drikkevann
Byggeår: 2020-21
Belastning/kapasitet: 3 x 180 m³/h@T10=75%
Entreprisetype: Totalentreprise

Konsulent: Asplan Viak

Kinn kommune, Botnastranda VBA

Byggeår: 2011-12
Applikasjon: Karbonatiseringsanlegg
Belastning/kapasitet: 560 m3/h
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Asker og Bærum vannverk, Kattås VBA

Kattås vannbehandlingsanlegg
Byggeår: 2008-09
Belastning/kapasitet: 5400 m3/h
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO