Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner hybrid-løsning

Biogassanlegg utendørs

En slamløsning som produserer nok energi til å drive hele slambehandlingsanlegget – og vel så det!

Slamgruppen i Sterner AS jobber kontinuerlig med utvikling av effektive, innovative og bærekraftige løsninger for behandling av slam. f.v. Helene H. Hill, Robert Eliassen og Arne Hjalmar Knap
Sterners tekniske team har jobbet frem nettopp dette. En løsning som sørger for nok energi til å dekke elektrisitets- og varmebehovet til hele slambehandlingsanlegget, gir et overskudd av energi og samtidig et sluttprodukt som anvendes til gjødselproduksjon.

Bærekraftig for økonomien, og for miljøet!

Ansatte Sterner Helene H. Hill, Robert Eliassen og Arne Hjalmar Knap
Slamgruppen i Sterner AS jobber kontinuerlig med utvikling av effektive, innovative og bærekraftige løsninger for behandling av slam. f.v. Helene H. Hill, Robert Eliassen og Arne Hjalmar Knap

En Sterner Hybrid-løsning inneholder:

  • Delprosess Slamoppredning (felles for både ABR og MAT)
  • Delprosess ABR Biogass (Biogass prosess med anaerobe baffle reaktor)
  • Delprosess MAT (Mekanisk Avvanning og Tørking)


Anlegget designes slik at det i hovedsak vil være selvforsynt med varmeenergi og med et overskudd av elektrisitet på 50-70% av elektrisitetsproduksjonen. Denne produksjonen ivaretas av en CHP unit(er) på biogassen etter ABR prosessen.

Bioresten etter ABR prosessen tilføres MAT prosessen, og sluttproduktet fra MAT prosessen vil inngå i avtalen Sterner AS har om avhending av restslam for bruk som gjødseltilsetning.

I tillegg arbeides det kontinuerlig med å utvikle prosessen for å gjenvinne mest mulig nitrogen fra selve bioresten.

Prosessen er i første rekke tiltenkt større prosjekter som har høy utforingsgrad og produksjon.

Systemet bygges opp modulært:

  • Slamoppredning bygges ut i moduler
  • ABR prosessen bygges ut i moduler
  • MAT prosessen bygges ut i moduler


CHP generator plasseres i container (40 fot) med plass til opptil 3 CHP generatorer (CHP generator: 30% el og 50% varme – 65kW + 110 kW per gassturbin).

Finansiering
Vårt mål er å hjelpe kundene våre så langt det er mulig, og vi har derfor satt sammen en løsning for finansiering på større prosjekter. Sterner kan tilby komplett drift og leieavtale, løpende i 15 år. På en slik avtale vil alle kostnader for kunden begrense seg til månedlig leieavtale på hybridanlegget. Vedlikehold ivaretas av Sterner via en 3-parts avtale.

Vår utvikling resulterer også i forbedringer i små og mellomstore anlegg – ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og prosessgjennomgang.

AKTUELT