Eidesvik Settefisk

Les artikkel her

Kunde: Eidesvik Settefisk
Årstall: Ferdig vår 2019
Type anlegg: RAS-anlegg, inkl. 2 stk. 15 meters fiskekar, slamoppsamlingsanlegg
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 1500 kg/dag

Bremnes Seashore Tre RAS-anlegg

Les artikkel her

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2015-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 1
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 3200 kg/dag

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 0
Status: Overtatt
Maksimal utfôring: 3200 kg/dag

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2018
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 2
Status: Overtatt
Maksimal utfóring: 6500 kg/dag

Bodø to RAS-anlegg

Fase 1
Kunde Nord Universitet
Tyle anlegg RAS anlegg
Årstall 2016
Maksimal utfóring 20 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Fase 2
Kunde Statsbygg
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Campus Ås Tre RAS-anlegg

Kunde Statsbygg (for Campus Ås)
Årstall 2015
Type anlegg: 3 RAS-anlegg
Status: Igangkjørt og overtatt av kunde
Leveranseomfang 3 stk. parallelle RAS-moduler
Maksimal utfóring: 15 kg/dag (x3)
RAS 1 og RAS 2: Laks og regnbueørret RAS 3: Tilapia

iLab RAS-anlegg

Kunde: Ilab
Årstall 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg
Status: I prosjekteringsfase
Maksimal utfóring: 45 kg/dag
Type fisk: Kaldtvannsarter

Vik Settefisk, modulbasert RAS

Kunde: Vik Settefisk
Type anlegg: RAS
Maks utfôring: 450 kg/døgn

Strømsnes RAS-anlegg

Detaljer kommer snart

OFA, RAS til kultiveringsanlegg

RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon.
Overvåkingsanlegg og komplett prosess med utekar.