Sterner AS
Søk
Close this search box.

Referanser RAS anlegg

Fortum

RAS anlegg

Kunde: Fortum Gammelkroppa
Årstall: 2023

Type anlegg: RAS-anlegg for kultiveringsanlegg. Komplett vannbehandlingsanlegg, fiskekar og styresystem. 
Maksimal utfóring: 450 kg/dag
Type fisk: Laks og ørret i Klarälven og Vänern

Sande Settefisk

RAS anlegg

Kunde: Sande Settefisk AS
Årstall: 2021-2022

Type anlegg: RAS-anlegg, total leveranse inkl. bygg
og alle tekniske fag
Maksimal utfóring: 4500 kg/dag
Type fisk: Laks og ørret

Eidesvik Settefisk

RAS anlegg

Kunde: Eidesvik Settefisk
Årstall: 2019

Type anlegg: RAS-anlegg, inkl. 2 stk. 15 meters fiskekar, slamoppsamlingsanlegg
Maksimal utfóring: 1500 kg/dag
Type fisk: Laks

Bremnes Seashore

Tre RAS anlegg

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg

Årstall: 2015-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 1
Maksimal utfóring: 3200 kg/dag

Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 0
Maksimal utfôring: 3200 kg/dag

Årstall: 2016-2018
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 2
Maksimal utfóring: 6500 kg/dag

Nord Universitet

RAS anlegg

Kunde: Nord Universitet

Fase 1
Årstall: 2016
Tyle anlegg: RAS anlegg
Maksimal utfóring: 20 kg/dag
Type fisk: Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Kunde: Statsbygg

Fase 2
Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg
Maksimal utfóring: 45 kg/dag
Type fisk: Kaldtvannsarter og varmtvannsarter

Campus Ås

Tre RAS anlegg

Kunde: Statsbygg (for Campus Ås)

Årstall: 2015
Type anlegg: 3 RAS-anlegg
Leveranseomfang 3 stk. parallelle RAS-moduler
Maksimal utfóring: 15 kg/dag (x3)
Type fisk: RAS 1 og RAS 2: Laks og regnbueørret
Type fisk: RAS 3: Tilapia

iLab

Ras anlegg

Kunde: Ilab

Årstall 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg
Maksimal utfóring: 45 kg/dag
Type fisk: Kaldtvannsarter

Vik Settefisk

modulbasert RAS

Kunde: Vik Settefisk AS

Årstall: 2009
Type anlegg: RAS-anlegg
Maksimal utfôring: 600 kg/døgn
Type fisk: Laks og ørret

OFA

RAS til kultiveringsanlegg

Kunde: OFA Oslo AS

Årstall 2015
Type anlegg: RAS-anlegg for vann til kultiveringsanlegg.
Overvåkingsanlegg og komplett prosess med utekar
Maksimal utfóring: 82 kg/dag
Type fisk: Ferskvannsfisk i Oslomarka