Fortykking og tørking med MAT – prosessen

MAT-prosessen er utviklet spesielt for avvanning og tørking av slamfraksjonen fra filtrering av avløpsvann i akvakultur.
Slamfraksjonen i slike anlegg inneholder ikke fiber og er således svært vanskelig å bearbeide mekanisk.

Sterner har utviklet et unikt konsept hvor følgende kan trekkes frem:

  • Leverte anlegg har vist stabil drift og stabile resultater
  • Håndterer varierende innløpsbelastning (konsentrasjon og mengde)
  • Gir stabilt minimum 90 % TS på sluttproduktet (dermed lagringsstabilt)
  • Har lave energi- og driftskostnader
  • Har lavt vedlikeholds- og ettersynsbehov
  • Den leveres i flere forskjellige størrelser, tilpasset nåværende eller ønsket produksjon på settefiskanlegget
  • Som enkelt lar seg utvide ved økt produksjon på anlegget
  • Prosessen fungerer like godt på slam fra gjennomstrømningsanlegg så vel som på slam fra RAS-anlegg
  • Sterner dokumenterer overfor myndighetene at utslippskravene over hele anlegget overholdes
  • Sterner AS utfører jar- eller pilottester på slammet i forkant av anleggsdesign slik at det riktige anlegget tilbys og leveres settefiskanlegget

Biogass med ABR-prosessen

 Vår ABR-prosess er en anaerob biologisk prosess som produserer biogass og samtidig fjerner suspendert stoff i avløpsvann fra akvakultur. På denne måten kan man kombinere avløpsrensing og energiproduksjon. Dette er spesielt interessant for større anlegg der tradisjonelle mekaniske avvannings- og tørkesystemer blir store og energikrevende. Det spesielle med prosessen er at den er svært kompakt til en anaerob biologisk prosess å være, da metanproduserende bakterier vanligvis arbeider langsomt. Slamresten kan avvannes med Sterners MAT-prosess. Energien kan benyttes til prosessen selv, slik at man får et meget interessant energiregnskap.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den løsningen som passer best til ditt behov.