Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner teknologi sørger for slambehandling hos Fredrikstad Seafoods

Det ledende norske vannbehandlingsselskapet Sterner skal levere systemer for behandling av fiskeslam til Fredrikstad Seafoods. I deres satsing på landbasert oppdrett av en ny og eksotisk fisketype, er også ressursutnyttelse i et helt nytt fokus.  

I fjor annonserte Fredrikstad Seafoods at de skal satse på oppdrett av fisken yellowtail kingfish, og at produksjonen vil starte i løpet av året. Sterner skal levere teknologien som behandler slammet fra anlegget slik at det kan gå videre til lokal produksjon av biogass ved Frevar i Fredrikstad.

Fra venstre: Roger Fredriksen (Daglig leder, Fredrikstad Seafoods), Robert Eliassen (leder for bærekraft og sirkulærøkonomi, Sterner) og Daniel R. Persen (Prosjektleder, Sterner)

– Dette er spennende for oss. Vår teknologi for slambehandling er den mest avanserte i bransjen, og vi ser frem til å bidra til en mer bærekraftig oppdrettsindustri samtidig som vi lærer enda mer om denne spesielle fisken, sier Robert Eliassen, leder for bærekraft og sirkulærøkonomi i Sterner.

Teknologien fra Sterner som skal brukes i Fredrikstad Seafoods’ anlegg har blitt testet med stor suksess på nettopp yellowtail kingfish i et pilotprosjekt i Danmark. Prosjektet har vært i regi av Sashimi Royal, et søsterselskap av Fredrikstad Seafoods. Dette prosjektet var avgjørende for at Sterner nå får mulighet til å innføre teknologien i stor skala i samarbeid med Fredrikstad Seafoods.

– Vi valgte Sterner som vår partner på grunn av deres teknologiske lederposisjon og kompetanse på bærekraftig oppdrett, sier Roger Fredriksen i Fredrikstad Seafoods. – Behandling av slam er essensielt for å opprettholde en sunn og bærekraftig oppdrettsvirksomhet, og Sterner har demonstrert en ekspertise og forpliktelse til bærekraft som gjør dem til den perfekte partneren for oss.

Etter at slammet er avvannet vil det bli levert til biogassproduksjon. Eliassen (Sterner) mener dette handler om å utnytte Sterners spisskompetanse og teknologi, med bærekraft og sirkulærøkonomi i fokus. I dagens konkurransesituasjon handler det om å utnytte alle ressurser, også slam. Og med mange tilsvarende anlegg i drift, og tilhørende driftsdata, er han trygg på at resultatene vil stå til forventningene.

– Flere aktører gjør store fremskritt på landbasert oppdrett, både på produksjons- og teknologisiden. Avfallshåndtering har vært en utfordring i en årrekke, og nå har vi teknologi som ikke bare bidrar til bærekraft i produksjonsleddet, men som også sikrer at slam kan brukes til å produsere sårt tiltrengt energi, både i form av strøm og varme. Dette er måten å tenke rundt all produksjon fremover, sier han

Fredrikstad Seafoods sikter på å starte med oppdrett av yellowtail kingfish i andre eller tredje kvartal i 2023. Sterner og Fredrikstad Seafoods vil jobbe sammen for å sikre at dette prosjektet blir en suksess, og at anlegget kan være en modell for fremtidig bærekraftig oppdrett.

– Dette er spennende for oss. Vår teknologi for slambehandling er den mest avanserte i bransjen, og vi ser frem til å bidra til en mer bærekraftig oppdrettsindustri samtidig som vi lærer enda mer om denne spesielle fisken, sier Robert Eliassen, leder for bærekraft og sirkulærøkonomi i Sterner.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Ida Grønli
Ida Kristoffersen
Markedsføring- og kommunikasjonsansvarlig

Faktaboks:

Om Sterner:

 • Norsk konsern som har spesialisert seg på teknologi for vannrensing og vannbehandling.
 • Konsernet har ledende posisjon i Norge innen RAS-anlegg og brønnbåtteknologi, samt innen rensing av drikke- og avløpsvann.
 • Konsernet har i tillegg spesialisert seg på behandling av slam fra oppdrettsanlegg, og har blant annet utviklet verdensledende teknologi for biogassproduksjon fra fiskeslam som eneste råstoff.
 • Morselskapet Sterner Group AS eier selskapene Sterner AS, Sterner Seafood AS og Sterner Solutions AS. Samlet omsetning i 2021 var 273 millioner kroner
 • Sterner ble etablert i 1990, og i dag har Sterner-konsernet 100 ansatte og har virksomhet på Ski, i Porsgrunn, i Bergen og på Leknes i Nordland.

 

Om Fredrikstad Seafoods:

 • Norsk selskap som har drevet med oppdrett av laks til slakteklar størrelse siden 2019.
 • Lokalisert i Fredrikstad.
 • Datterselskap av Nordic Aquafarms Europe.
 • Søsterselskap av Maximus AS og Sashimi Royal AS, Nord Jylland i Danmark.
 • 17 faste ansatte.
 • Starter produksjon av yellowtail kingfish sommeren 2023.
 • Forventet produksjon 2024 ca.1.000 tonn, men gradvis økende.

AKTUELT