Sterner AS
Søk
Close this search box.

Sterner RAS

Lønnsom RAS med vannkvalitet og fiskevelferd i fokus

SternerRAS tar vare på fisken din. Konseptet RAS står for Recirculating Aquaculture Systems og baserer seg på gjenbruk av vannet. I et SternerRAS anlegg er det ingen utslipp, slammet fra anlegget hentes ut og forvaltes videre som gjødsel i landbruket.

I RAS-anlegg er det spesielt viktig med fokus på riktig vannkvalitet til enhver tid, slik at fisken har det bra og vokser tilfredsstillende.
Ved riktig vannkvalitet vil fisken yte sitt beste. Dette gjenspeiles i lavere FCR verdier, sikker tilvekst, lite dødelighet og sterkere fisk ved overføring til sjø.

I Sterner jobber vi etter tre hovedprinsipper:

Disse prinsippene nås ved optimalisering av design, samt riktige valg av automatikk, mekaniske og hydrauliske løsninger.

Les mer om hvorfor nøkkelen til suksess med RAS er god vannkvalitet her.

I Sterner jobber vi for et proaktivt design, vi forhindrer at problemer oppstår i stedet for å forsøke å bøte på de lenger ut i prosessen. Dette gjør vi ved hjelp av grundige analyser og omfattende prosjekteringsfaser.

VÅRE REFERANSER

Unikt biofilter med lavt energiforbruk

Vi har et stort fokus på effektiv bruk av energi i våre anlegg, for vi vet at med lavere energibruk øker lønnsomheten til anlegget. 

Derfor har vi utviklet et helt unikt biofilter som benytter kun 20-30% energi i forhold til tradisjonelle filtre. Biofilteret er i tillegg plassbesparende, da størrelsen kun en fjerdedel av tradisjonelle filtre – men samme effektivitet.

RAS med klima, miljø og fremtiden i fokus

Vi jobber kontinuerlig for å levere RAS anlegg som er bærekraftige og en del av sirkulærøkonomien. I tillegg til å være svært energibesparende, tar vi vare på slammet fra anlegget i en unik tørkeprosess. Prosessen sørger for at slammet blir forvaltet på en måte som ivaretar viktige næringsstoffer, og det tørkede produktet blir brukt som gjødsel i det norske landbruket. 

I tillegg leverer vi en enestående teknologi for utvikling av biogass av rent fiskeslam, hvor prosessen er selvdreven på energi og energien som er til overs går tilbake til anlegget.

Les mer:

Modulbasert SternerRAS

Vi har utviklet et modul-konsept innen RAS design. Konseptet bygger på vårt velkjente fokus på vannkvalitet og holder den anerkjente Sterner-kvaliteten.

Designet har fokus på hydrauliske forhold og riktig rørdesign som gir minimal risiko for slamansamlinger og H2S dannelser.

Sterners Modul design baseres på «plug and play» prinsippet. Modulene er arealeffektive og har lavt energibehov.

Alle anlegg har ulike utgangspunkt, derfor skreddersyr vi løsninger for å dekke dine behov

Vi legger mye vekt på prosjekteringsfasen før vi leverer løsninger til våre kunder. Vi mener det er viktig å sørge for at vi avdekker alle potensielle problemer før de oppstår, fremfor å bøte på de lenger ut i prosessen. Derfor gjennomfører vi alltid en omfattende og grundig design- og prosjekteringsfase. Det er viktig for oss at du som kunde er trygg på at det du får er av ekte Sterner-kvalitet.

Vårt team består av mennesker med bred kompetanse innen akvakultur og prosessindustri, og vi samarbeider ofte på tvers av markeder for å sørge for at kundene våre til enhver tid får anlegg som er driftssikre og yter godt.