Sterner AS
Søk
Close this search box.

Tørker slam på maks 50 grader – slammet holder godkjent hygienisk standard, og beholder samtidig viktige næringsstoffer!

Tørket slam

Det er en kjent debatt i næringen rundt tørket slam. Er det sånn at slammet må tørkes på høy temperatur for at skadelig innhold elimineres, slik at viktige næringsstoffer også forsvinner? Nei, mener Helene Heimdal Hill i Sterner AS.

«Forskriftene, bekreftet av Mattilsynet, sier at produktene ikke skal inneholde salmonella bakterier eller ineffektive parasittegg, og innholdet av termointolerante koliforme bakterier skal være mindre enn 2500 per gram tørrstoff.» Forteller hun.

Hill er en del av Sterners avdeling for slambehandling, og har lang erfaring fra oppdrettsnæringen.

«Forskriftene sier ingen ting om temperatur i tørkeprosessen, noe vi støtter. Det medfører uriktighet at slam må tørkes på høy varme for å fjerne skadelige bakterier og stoffer»

Eksportering av tørket fiskeslam er ikke bærekraftig

For at tørket slam fra oppdrettsanlegg skal kunne brukes til gjødsel i norsk landbruk, må det inneholde riktig mengde av viktige næringsstoffer som for eksempel nitrogen.

«Det er fullt mulig å eksportere tørket fiskeslam til utlandet, men tenk hvor mye mindre klimaavtrykk vi får ved å kunne bruke tørket slam i landbruket her i Norge? Det er her nøkkelen til god sirkulærøkonomi og bærekraft i næringen ligger,» Sier Hill. «men da kan ikke slammet tørkes på for høy temperatur».

Helene H Hill
Helene H Hill er en del av Sterners avdeling for Slambehandling og biogass.

Tørke på lav temperatur – holder det mål?
Sterner AS benytter en unik tørkeprosess på sine anlegg, hvor de tørker slammet på kun 50 grader. Dette har det blitt stilt spørsmål ved. Holder det tørkede slammet fra slike anlegg standarden, slik at det kan anses som godkjente rent hygieniseringsmessig?

«Det er veldig viktig for oss at det tørkede produktet holder riktig bakteriell kultur, slik at det kan forvaltes videre som en ressurs, og ikke bare avfall.» Forteller Hill. «Derfor kjører vi med jevne mellomrom grundige analyser av slammet som tørkes, og seneste resultat viser at produktet holder seg langt innenfor forskriftene, og vel så det.»

Har nylig tatt prøver fra 8 ulike  slambehandlingsanlegg
Prøvene av det tørkede slammet er ved siste analyse tatt fra blant annet SalMar, Bremnes Seashore og Flatanger Settefisk. Totalt ble det tatt prøver fra 8 anlegg. 7 av anleggene er et såkalt MAT-anlegg, mens en av prøvene er analyse av biorest ved et biogassanlegg.

«Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere og kunder også føler seg trygge på at slammet fra vår prosess holder standard, spesielt når det er stor debatt rundt temaet i næringen» Sier Hill.

Gode prøveresultater
Resultatene var særdeles gode fra den siste analysen. «Dette var jo det vi forventet» Forteller en fornøyd Hill, «Men det er klart det alltid er godt å få bekreftet at vår metode holder standarden på alle måter. Slammet fra våre anlegg kan med god samvittighet gå videre som en viktig ressurs i landbruket i Norge. Det er vi stolt av!» Avslutter hun.

Resultatene fra prøvene kan leses i tabellen under:

Anlegg E. coli (cfu/g) Salmonella spp. (/25 g) Salmonella spp. (/25 g)
MAT-anlegg, prøve 1 <10 0 Ikke påvist
MAT-anlegg, prøve 2 <10 0 Ikke påvist
MAT-anlegg, prøve 3 <10 0 Ikke påvits
MAT-anlegg, prøve 4 <10 0 Ikke påvist
MAT-anlegg, prøve 5 <10 0 Ikke påvist
MAT-anlegg, prøve 6 <10 0 Ikke påvist
MAT-anlegg, prøve 7 <10 0 Ikke påvist
Biogass-anlegg, prøve 8 <10 0 Ikke påvist

Tabell 1, Analyseresultatene for de mikrobielle analysene av slam fra 8 anlegg

Saken kan også leses for abonnenter på kyst.no.

Ønsker du å komme i kontakt med oss vedrørende slambehandling? Ta kontakt her, så svarer vi deg gjerne!

AKTUELT