Sterner AS
Søk
Close this search box.

Aktuelt

Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg prosjektskisse
Sterner vinner kontrakten på vannbehandling til nye Fremmerholen Vannbehandlingsanlegg i Ålesund
Les mer
Møt oss på HavExpo 2024
Les mer
Sterner leverer avløpsrenseanlegg til INEOS Inovyn på Herøya – En milepæl for bærekraft og miljøbevissthet
Les mer
Fra fiskeslam til gjødsel hos verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret
Les mer
Sterner leverer nytt renseanlegg til Harstad Kommune  
Les mer
Sterner konferanse Aqua Nor 2023
Les mer
Møt oss på Aqua Nor i Trondheim 22. – 24. august
Les mer
Ny CEO i Sterner Group
Les mer
Sterner teknologi sørger for slambehandling hos Fredrikstad Seafoods
Les mer
Møt oss på Norsk Vanns fagtreff 16. – 17. mars 2023
Les mer
Suksess med biogass fra fiskeslam som eneste råstoff
Les mer
Møt oss på Teknas Havbrukskonferanse
Les mer
Jobber mot å finne nye bærekraftige løsninger for håndtering av slam på SalMars nye anlegg på Senja 
Les mer
Sterner leverer RAS-anlegg til Nordens ledende energiselskap
Les mer
Sterner utnevner Marta Rojo Alonso til ny finansdirektør
Les mer
Sterner med leveranse av vannbehandlingsutstyr til Ronja Azul
Les mer
Endelig møtes fiskerinæringen igjen – vi er på Nor-Fishing 2022
Les mer
Norges Forskningsråd godkjenner Sterners forskningsprosjekt
Les mer
Sterner styrker internasjonal satsing med ny medeier
Les mer
Møt oss på HavExpo i Bergen 10. – 12. mai
Møt oss på HavExpo i Bergen 10. – 12. mai
Les mer
Sande settefisk skisse innendørs
Bygging av nytt RAS anlegg for Sande Settefisk går etter planen
Les mer
Nøkkelen til et godt RAS anlegg er god vannkvalitet
Les mer
Sande settefisk teknisk skisse
Sterner med nytt RAS anlegg til Sande Settefisk
Les mer
Sisomar oversiktsbilde utendørs
Sterners CO2 lufter ble best i test!
Les mer
Drikkevannsanlegg innendørs
Er det norske drikkevannet sikret godt nok?
Les mer
Tørket slam
Tørker slam på maks 50 grader – slammet holder godkjent hygienisk standard, og beholder samtidig viktige næringsstoffer!
Les mer
Biogass anlegg utendørs
Biogassanlegg i Nord-Norge skal ta imot oppdrettsslam fra hele regionen!
Les mer
Vatne vannverk utendørs
Utvidelse av Vatne vannverk
Les mer
Biogassanlegg utendørs
Sterner hybrid-løsning
Les mer
Lukket anlegg for unik fjellørret
Les mer
Effektiv rensing av avløp fra settefiskproduksjon
Les mer
Lønnsom RAS i kombinasjon med sjøanlegg
Les mer
Skal produsere 500.000 kWh per år med biogass fra fiskeslam
Les mer
Liten kommune kjøper nytt vannverk til fastpris
Les mer
Tredobler produksjonen med samme vannforbruk
Les mer